บุหรี่ไฟฟ้า

บุหรี่ไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่หลายๆ ท่านคงเคยได้ยินกันอยู่แน่นอน บุหรี่ไฟฟ้า คือ อุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่ง โดยการทำงานของบุหรี่ไฟฟ้านั้นคือการสร้างความร้อนจากแบตเตอร์รี่ เพื่อทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าที่เราต้องเติมเข้าไปเกิดการระเหยเป็นไอ และให้ผู้สูบได้สูดเข้าไปนั่นเอง โดยบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เสพติดได้เช่นกัน เพราะมีส่วนผสมของนิโคติน ที่เป็นส่วนทำให้ผู้สูบนั้นเสพติดนั่นเอง และบุหรี่ไฟฟ้าก็สามารถเลือกรสชาติ

และกลิ่นได้ และเมื่อเทียบบุหรี่ไฟฟ้ากับบุหรี่ปกติ ก็จะพบได้ถึงความแตกต่างกันเพราะบุหรี่ไฟฟ้า kardinalstick จะไม่มีการเผาไหม้เหมือนกับบุหรี่ธรรมดานั่นเอง โดยบุหรี่ไฟฟ้ายังสามารถเลือกระดับของนิโคตินได้ด้วยเช่นกัน สามารถเลือกปริมาณที่เข้ากับตัวเองได้ อีกทั้งยังควรเลือกที่มีมาตรฐาน โดยบุหรี่ไฟฟ้าพึ่งเกิดขึ้นมาเพียงไม่กี่ปี ทำให้ยังมีบทวิจัยต่อสุขภาพในระยะยาวที่ยังไม่แน่ชัดนัก เราจึงควรศึกษาข้อดีและข้อเสียของบุหรี่ไฟฟ้าให้ดีเสียก่อน