ยาระบายเป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการท้องผูก

ยาระบายเป็นยาที่ช่วยบรรเทาอาการท้องผูก ยาระบายมีสองประเภท ยากระตุ้น และ ยาระบายที่ก่อตัวเป็นกลุ่ม ยาระบายกระตุ้นกล้ามเนื้อลำไส้เพื่อบีบตัวและผลักอุจจาระผ่านลำไส้ ในขณะที่ยาระบายที่ก่อตัวเป็นกลุ่มจะเพิ่มขนาดของอุจจาระโดยการเติมของเหลว ไฟเบอร์ หรือทั้งสองอย่าง

ยาระบายใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องผูกโดยเพิ่มความถี่ของการเคลื่อนไหวของลำไส้

ยาระบายใช้เพื่อบรรเทาอาการท้องผูกโดยเพิ่มความถี่ของการเคลื่อนไหวของลำไส้ พวกเขาไม่ใช่วิธีแก้ท้องผูก แต่เป็นวิธีที่จะทำให้สิ่งต่างๆ เคลื่อนไหวได้อีกครั้ง

ยาระบายเป็นยาประเภทหนึ่งที่ใช้รักษาอาการท้องผูกโดยกระตุ้นให้ลำไส้เคลื่อนไหว พวกมันทำงานโดยการเพิ่มปริมาณน้ำในอุจจาระ ซึ่งทำให้ร่างกายสามารถผ่านลำไส้ได้ง่ายขึ้น

อาการท้องผูกเป็นภาวะที่บุคคลหนึ่งมีการเคลื่อนไหวของลำไส้น้อยกว่าสามครั้งในแต่ละสัปดาห์ และอุจจาระแข็งที่ผ่านยาก สาเหตุหลักของอาการท้องผูกคือการบริโภคไฟเบอร์และของเหลวไม่เพียงพอ การเคลื่อนไหวไม่เพียงพอ และยาบางชนิด เช่น ยาแก้แพ้หรือยาขับปัสสาวะ อาการท้องผูกอาจเกิดจากการตั้งครรภ์หรือภาวะทางการแพทย์อื่นๆ เช่น โรคเบาหวานหรือโรคพาร์กินสัน

ยาระบายเป็นยาที่ใช้บรรเทาอาการท้องผูก พวกเขาทำงานโดยการเพิ่มปริมาณน้ำในอุจจาระ ซึ่งทำให้นุ่มและผ่านได้ง่ายขึ้น

ยาระบายแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ยาระบาย ยาออสโมติก หรือยากระตุ้น ยาระบายที่ก่อตัวเป็นกลุ่มทำงานโดยการดูดซับน้ำจากลำไส้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการดันของผ่านระบบของคุณ ยาระบายออสโมติกทำงานโดยการดึงน้ำเข้าไปในลำไส้จากเนื้อเยื่อรอบข้าง ซึ่งช่วยให้สิ่งต่างๆ เคลื่อนตัวเร็วขึ้น ยาระบายกระตุ้นการหดตัวของกล้ามเนื้อในลำไส้ของคุณ ซึ่งช่วยให้เคลื่อนไหวสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้น