ซีล 7H15 ลักษณะการใช้งาน

อายุการใช้งานของซีลมีปัจจัยแวดล้อมมากมาย เช่น ชั่วโมงการใช้งานต่อวัน หากเครื่องจักรทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ก็จะทำให้อายุของซีลสั้นลง ทั้งนี้อายุการใช้งานของซีลแต่ละตัว จะขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งในการใช้งาน (Cycle Time) ความร้อน และความสะอาดของน้ำมันในระบบ ทั้งหมดนี้จะเป็นตัวแปรที่ทำให้มีผลกับอายุการใช้งานของซีล จึงไม่มีตัวเลขตายตัวที่จะบ่งบอกถึงอายุการใช้งานของซีลได้

วัสดุแต่ละชนิดจะมีข้อดีและข้อด้อยต่างกันออกไป แล้วแต่ลักษณะการใช้งาน เช่น วัสดุที่ทำด้วยยางจะมีความยืดหยุ่นสูงจึงสามารถใช้งานได้ดีกับลักษณะงานแรงดันต่ำ (Low Pressure) แต่ถ้านำไปใช้งานกับงานแรงดันสูง(High Pressure) ก็จะทนทานสู้วัสดุที่ทำจากโพลียูรีเทนไม่ได้ อีกทั้งโพลียูรีเทนก็ยังสามารถทนการสึกหรอที่เกิดจากการเสียดสี (Wear Resistant) ได้ดีกว่า จึงเห็นได้ว่าผู้ผลิตซีลส่วนใหญ่หันมาผลิตซีลที่ทำจากวัสดุโพลียูรีเทนมากขึ้น รวมถึงลักษณะงานที่ใช้กับลม (Pneumatic) ซึ่งมีแรงดันต่ำ (Low Pressure) ก็นิยมใช้วัสดุุโพลียูรีเทนมาผลิตเป็นซีลเช่นกัน แต่ทั้งนี้จะต้องคำนึงถึงค่าความแข็งของวัสดุนั้น ๆ ด้วยว่าเหมาะสมหรือไม่

มีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากที่เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องขนาดความสูงของซีล 7H15ที่จะนำไปใช้ในร่องชิ้นงานจึงทำให้เลือกขนาดความสูงของซีลผิดความจริงซีลแทบทุกรูปแบบจะออกแบบมาให้มีขนาดความสูงของซีลเล็กกว่าขนาดของร่องชิ้นงาน เพื่อให้มีเนื้อที่ในการขยายตัวของซีลนั้นๆ หลังจากประกอบเข้าในกระบอก หากนำซีลที่มีความสูง เท่าขนาดของชิ้นงานมาใช้ จะทำให้ซีลในกระบอกนั้นไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ส่วนขนาดที่พอเหมาะสำหรับซีลชนิดต่างๆ จะขึ้นอยู่กับรูปแบบ (Profile) ของซีลและแรงดัน (Pressure) ที่จะใช้งาน